Imobilní cestujúci a zdravotné komplikácie

Do skupiny cestujúcich so zníženou mobilitou patria osoby s akýmkoľvek druhom zdravotného znevýhodnenia. Cestujúci so zníženou mobilitou majú bezplatný nárok na asistenčné služby pri prechode letiskom.

Všeobecný postup na využitie asistenčných služieb:

 • cestujúci je povinný potrebu asistenčných služieb ohlásiť najneskôr do 48 hodín pred plánovaným odletom svojej leteckej spoločnosti alebo cestovnej kancelárii/agentúre,
 • po príchode na letisko by mal cestujúci so zníženou mobilitou vyhľadať kontaktné miesto pre asistenčné služby, ktoré sa obvykle nachádza pri hlavnom vchode do odletovej haly alebo na ľahko dostupnom mieste v termináli,
 • pomocou určeného telefónu resp. oznamovacieho tlačidla ohlási cestujúci svoj príchod asistenčnému pracovisku,
 • pridelený pracovník cestujúceho vyzdvihne a asistuje mu pri všetkých formalitách od zaregistrovania do prepravy až po nastúp cestujúceho na palubu lietadla.

Zdravotné problémy a potvrdenie od lekára:

Niektoré letecké spoločnosti vyžadujú pri zdravotných komplikáciách potvrdenie od lekára nie staršie ako 6, 7, 10 či 14 dní.

Niektorí dopravcovia vyžadujú potvrdenie o zdravotnom stave cestujúceho na predpísanom formulári, tzv. Travel Clearance form, Fit to fly, MEDIF (Medical Information Form). Obvykle nájdete tento formulár na webovej stránke spoločnosti, s ktorou sa chystáte letieť, a to v sekcii Prepravné podmienky.

V prípade, že cestujúci nemá potvrdenie od lekára na predpísanom formulári požadovanom leteckou spoločnosťou, nemusí byť pripustený na odlet.

Potvrdenie o zdravotnom stave musí mať cestujúci pri sebe pri vybavení na check-in pulte a počas celej doby letu. Napr. spoločnosti Travel Service a SmartWings ho vyžadujú v týchto prípadoch:

 • infarkt (do 21 dní od udalosti),
 • mŕtvica (do 10 dní od udalosti),
 • novonarodené deti (do 7 dní od pôrodu)
 • choroba z dekompresie,
 • pneumotorax (do 14 dní od udalosti),
 • požiadavka na službu nosítok/pri cestovaní s inkubátorom,
 • potreba zdravotníckeho kyslíku počas letu,
 • neschopnosť pri sedení udržať vzpriamenú pozíciu,
 • poranenia hlavy (do 14 dní od udalosti),
 • zlomeniny (okrem nekomplikovaných zlomenín horných končatín a prstov horných končatín),
 • sadra (okrem sadier horných končatín a prstov horných končatín),
 • nekomplikované jednoduché tehotenstvo (od 26. do 34. týždňa),
 • nekomplikované viacpočetné tehotenstvo (od 20. do 28. týždňa),
 • ťažká žilová trombóza,
 • ťažká duševná choroba (cestujúci musí cestovať so sprievodom, ktorý má zabezpečené vedľajšie sedadlo),
 • akákoľvek vážna alebo akútna infekčná choroba (vrátane ovčích kiahní).

Lekárske potvrdenie alebo iný hodnoverný doklad (napr. preukaz pacienta) sa odporúča ukázať na bezpečnostnej kontrole v prípade, že má cestujúci v tele voperovaný kovový predmet, kardiostimulátor, potrebuje inzulínové perá a pod. Potvrdenie by malo byť v slovenskom aj anglickom jazyku, nemusí byť úradne overené, nemá predpísaný vzor, nie je to však nevyhnutné.