Kontakt pre médiá

Kontakt slúži výhradne pre zástupcov médií a pre žiadosti
o sprístupnenie informácií podľa Zákona č. 211/2000 Z. z.

Mgr. Veronika Tóthová

PR špecialista

Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 
P. O. Box 160, 823 11 Bratislava 216

tel.:    +421 2 3303 3116 
mobil: +421 903 430 290 
e-mail: press@bts.aero

V prípade záujmu o marketingovú spoluprácu kontaktujte prosím: marketing@bts.aero